Generell informasjon:

Det kan forekomme avvik mellom leveransebeskrivelse, illustrasjoner i prospektet og hjemmeside og plantegningene i boligvelger. I slike tilfeller er det alltid leveransebeskrivelsen som er retningsgivende.

Illustrasjoner og tegningsmaterialet vil vise forhold som ikke er i samsvar med faktisk leveranse, så som møblering, kjøkkenløsning, hvitevarer, garderobeløsninger, fargevalg, tepper, dør og vindusform og eksakt plassering, bygningsmessige detaljer, f.eks. fasadedetaljer, detaljer på fellesarealer, materialvalg, blomsterkasser, beplantning, solavskjerming/ markiser, lekeutstyr etc.

Stiplet innredning som eksempelvis, møbler, garderobeskap og innredning i garderober medfølger ikke i standardleveransen. Det presiseres særskilt at kjøkken leveres i henhold til egen kjøkkentegning, som vil bli utlevert ifb. tilvalgsprosessen.

Sjakter og VVS føringer er ikke endelig dimensjonert eller inntegnet på salgstegninger. Videre kan enkelte bærende konstruksjonselementer nødvendigvis ikke være vist på tegninger.

Salgstegningene i prospektet er ikke egnet for måltaking, da det er de ferdig prosjekterte og detaljerte arbeidstegninger det bygges etter. Videre kan vindusplassering, trappesjakter og veggtykkelser i den enkelte bolig avvike noe fra de generelle planer, som følge av blant annet den arkitektoniske utformingen av bygget, krav til bæring, tekniske føringer, isolasjonskrav og så videre.

Boligprosjektet er rammesøkt og bygges iht. teknisk forskrift TEK 17.

Vedlagt leveransebrosjyre er foreløpig, komplett leveransebeskrivelse vil foreligge i endelig salgsoppgave/prospekt for Skjettentoppen.

Skjettentoppen

Skjettentoppen vil bestå av fire bygninger med totalt 64 leiligheter, parkering og to næringslokaler. Næringsdelen danner en base i første etasje, og boligbyggene (hus A, B, C og D) settes i randsonen av basen med et grønt gårdsrom i midten.
Næringslokalene har inngang fra fellestorget på bakkeplan i sørvest. Varelevering til næring er plassert under hus D i nordøstre hjørne. Næringsparkering er plassert i plan 1 ved siden av dagligvareforretningen, med adkomst under hus A.

Beboerparkering er plassert i plan U1 under næringsetasjen med innkjøring under hus A i øst. I U1 finnes også sportsboder til hver leilighet samt felles sykkelparkering.
Boder, sykkelparkering og biloppstilling blir tilgjengelig via innkjøring og inngang i U1 mot øst eller trapp og heis i to av oppgangene i hus A.

I plan 6 i hus A blir det etablert felles takterrasse. Felles takterrasse blir tilgjengelig for alle beboere i sameiet og samtlige boligseksjoner vil dermed få tilgang til heis og trapperom for oppgang til terrassen i plan 6. Denne oppgangen leder også ut til bytoget i vest og til butikk.

 

Utomhusplan

Klikk på bildet for forstørret versjon

Skjettenveien 40 Eiendom AS
Jessheim, 24.04.2020